De tarieven vindt u hier:

Zodra de tandtechniektarieven aan onze praktijk bekend zijn gemaakt volgen deze tarieven zo spoedig mogelijk op de site, onze excuses voor het ongemak. 

Heeft u na het lezen van de tarievenlijst nog vragen over de tarieven? Stel uw vragen gerust aan onze behandelaars en medewerkers, zij helpen u graag verder.

Bron: https://www.youtube.com/watch?v=rgNFwfqmwNc&list=PLaW_udXmz4H3N7OhAOSewDil4QEEhQXT4&index=9

Tarieven

De tarieven van de verrichtingen van een tandheelkundige behandeling zijn vastgesteld door de NZa, de Nederlandse Zorgautoriteit, en zijn voor iedereen gelijk.