Tandvervanging

Onder tandvervanging verstaan we de middelen die we kunnen toepassen om missende tanden en kiezen te vervangen. Niet alleen wegens esthetische redenen kan tandvervanging gewenst zijn, tandvervanging is vaak ook noodzakelijk om de functies van het gebit te behouden of te herstellen. Er zijn verschillende vormen van tandvervanging, van vaste tot uitneembare opties zoals kronen en bruggen of protheses.

De partiële prothese:

Deze vorm van tandvervanging is uitneembaar en afgeleid van het volledig kuntstgebit zoals wij deze allemaal kennen. De partiële prothese bestaat uit een kunstharsbasis waarop alleen de tanden en/of kiezen geplaatst zijn die vervangen dienen te worden. Optioneel kunnen er klammers, ook wel haakjes, aan de partiële prothese worden toegevoegd om net dat beetje meer houvast te kunnen bieden.

De partiële prothese is een goede en redelijk goedkope vorm van tandvervanging maar heeft als nadeel dat het uitneembaar is en daardoor niet de houvast en comfort biedt die vele patiënten wel wensen. U dient er rekening mee te houden dat u de partiële prothese na iedere maaltijd dient te reinigen en u wordt geadviseerd om de partiële prothese 's nachts niet te dragen zodat de onderliggende steunweefsels de gelegenheid krijgen om tot rust te komen.

De frameprothese:

Bron: https://images.app.goo.gl/zoiZbFzRUpzqnMrk7 

Bron: https://images.app.goo.gl/U9ZwfixAY2x83GUs8

Een frameprothese is, net als de partiële prothese, een vorm van tandvervanging die uitnaambaar is. Een frameprothese heeft, in tegenstelling tot een partiële prothese, een gegoten metalen basis waarop alleen de tanden en/of kiezen geplaatst zijn die vervangen dienen te worden. Aan de gegoten metalen basis zijn ankers en steunpunten toegevoegd zodat een frameprothese meestal meer houvast biedt dan een partiële prothese. 

Een frameprothese is een goede maar iets duurdere vorm van tandvervaning, echter biedt een frameprothese meer stevigheid en comfort dan een partiële prothese door zijn gegoten structuur. Het nadeel van een frameprothese is dat er wellicht zichtbare ankers in de mond te zien zijn tijdens het praten of lachen. Een frameprothese dient, net als een partiële prothese, na iedere maaltijd gereinigd te worden. Tevens krijgt u het advies om de prothese 's nachts niet te dragen zodat de onderliggende steunweefsel de gelegenheid krijgen om tot rust te komen.

De volledige prothese:

Het woord volledige prothese geeft direct aan om wat voor vorm van tandvervanging het gaat. De volledige prothese is de meest gebruikte vorm van tandvervanging die dient ter vervanging van het verlies van alle tanden en kiezen in de boven- en/of onderkaak. Een volledige prothese in de bovenkaak heeft vaak voldoende houvast doordat de plaat die een volledige bovenprothese heeft wordt aangezogen aan het gehemelte. Helaas heeft een onderprothese geen mogelijkheid zich aan te zuigen en ligt deze vaak los in de mond. Kleefpasta's kunnen enigzins comfort brengen in het dragen van een volledige prothese.

Naarmate de tijd vordert zal de onbetande kaak slinken waardoor de volledige prothese niet goed meer zal passen. Als dit het geval is dan adviseren wij u om een nieuwe kunstharslaag, rebasing, in uw prothese te laten leggen zodat de volledige prothese weer iets beter zal passen en u weer wat meer comfort biedt. Helaas biedt een rebasing niet altijd het gewenste resultaat en kan het mogelijk zijn dat we een klikgebit, een prothese op implantaten, adviseren.

De immediaatprothese:

Een immediaatprothese is vaak een noodprothese die direct na het verwijderen van tanden en/of kiezen geplaatst wordt. Mocht de situatie zich voordoen dat een patiënt niet zonder tanden en/of kiezen wenst te zijn dan biedt een immediaatprothese vaak de oplossing. De immediaatprothese kan als partiële prothese geplaatst worden maar vaak zien we dat deze als volledige prothese geplaatst wordt. Direct na het verwijderen van tanden en/of kiezen wordt de prothese over de wond geplaatst zodat de patiënt direct terug tanden en/of kiezen in de mond heeft, tevens dient de immediaatprothese als drukverband voor de onderliggende wond. 

Deze vorm het plaatsen van een prothese is een noodoplossing. De eerste drie tot twaalf maanden, na het verwijderen van tanden en/of kiezen, zal het kaakbot voortdurend slinken. Immediaatprotheses bieden hierdoor vrijwel geen houvast en weinig tot geen comfort. Wij adviseren om na drie tot vier maanden een nieuwe laag, rebasing, in de prothese te laten leggen of om een noodgebit na ongeveer een jaar te laten vervangen door een nieuwe volledige prothese.

De overkappingsprothese:

Het kan voorkomen dat u nog aanwezige wortelresten in uw mond heeft. Soms kan er voor gekozen worden om deze wortelresten in de kaak te behouden. Het behouden van wortelresten in de kaak voorkomt dat de kaak gaat slinken. Op deze manier behoudt u langer een bredere kaak zodat uw volledige overkappingsprothese wat meer steun heeft om op te rusten. Vaak worden er wortelkanaalbehandelingen uitgevoerd op de wortelrestjes om te voorkomen dat er last ontstaat, vervolgens worden de wortelrestjes afgedekt met een wit vulmateriaal. 

In het verleden kwam het regelmatig voor dat de wortelrestjes gebruikt werden door hier een gegoten opbouw op te plaatsen, iets wat we in de hedendaagse tandheelkunde niet vaak meer zien. De wortelrestjes ondergingen een wortelkanaalbehandeling waarna er afdrukken gemaakt werden waarop het wortelkanaal zichtbaar was door middel van vloeibaar afdruk materiaal of een stift wat in het kanaal geplaatst werd en vervolgens achterbleef in de gebitsafdruk. De gebitsafdrukken gingen naar het tandtechnisch laboratorium waar de afdrukken werden uitgegoten in gips. Op het gipsmodel werd vervolgens een gegoten structuur gemaakt, meestal van goud of ander edelmetaal, die precies in het wortelkanaal past en een bol-vormig uiteinde heeft. Deze opbouw werd in het wortelkanaal gecementeerd en op het bol-vormig uiteinde vond de volledige prothese doormiddel van speciale verankering zijn houvast. 

Het kliktgebit:

Het kliktgebit is een volledige prothese die zijn houvast vindt door het vastklikken op implantaten, kunstschroeven, die geplaatst zijn in de kaak. De aanvraag voor het plaatsen van implantaten gaat altijd via uw zorgverzekeraar, aan de hand van bepaalde voorwaarden en eisen wordt bekeken of u in uw huidige situatie in aanmerking komt voor het plaatsen van implantaten. Alvorens we een aanvraag kunnen indienen bij uw zorgverzekeraar dient u minimaal één jaar volledig edentaat te zijn geweest, dit wilt zeggen dat u minimaal één jaar zonder eigen tanden en kiezen bent. Uiteraard mag u in deze periode wel een reguliere volledige prothese hebben gedragen.

Een kroon:

Tanden en kiezen die in het verleden meerdere of grotere vullingen hebben gekregen, gebroken zijn geweest of een wortelkanaalbehandeling hebben ondergaan, zijn zwakker dan gave tanden en kiezen. Het kan voorkomen dat uw tandarts u adviseert een kroon te laten plaatsen.  Een kroon is een kapje gemaakt van metaal, porselein, metaal-porselein of zirkonium en biedt de verzwakte tand of kies weer wat extra stevigheid. Het plaatsen van een kroon is een vorm van tandvervanging die niet uitneembaar is.

Alvorens we een kroon kunnen plaatsen dienen we de tand of kies te beslijpen zodat we ruimte creëren voor de toekomstige kroon. Deze behandeling bestaat uit minimaal twee zittingen en de eerste zitting vindt, als u dit wenst, plaats onder verdoving.  Als de tand of kies, tijdens de eerste zitting, voldoende is beslepen worden er afdrukken gemaakt die naar het tandtechnisch laboratorium worden verstuurd. Uw gebitsafdrukken worden met gips uitgegoten en op uw gebitsmodellen wordt de kroon vervaardigd. De kleur van de kroon wordt in de praktijk of in het tandtechnisch laboratorium bepaald zodat de kroon qua kleur perfect in uw gebit past en het niet opvalt dat u een kroon in de mond heeft, tenzij u anders wenst. Het tandtechnisch laboratorium heeft ongeveer twee weken nodig om uw kroon te kunnen vervaardigen, tot aan de tweede zitting krijgt u een tijdelijke noodkroon.

Tijdens de tweede zitting wordt de noodkroon verwijderd en maken we de onderliggende stomp schoon. Voordat een kroon definitief geplaatst wordt zullen we deze eerst passen en controleren of de kleur en de vorm van de kroon bij de rest van uw gebit past. Als u akkoord bent dan zullen we de kroon plaatsen met een langhoudend materiaal, ook wel definitief cement genoemd. Door de vele krachten in de mond of door verkeerd gebruik van de kroon kan het voorkomen dat de kroon alsnog los raakt. 

https://www.youtube.com/watch?v=YGEvUA4yzzU&list=PLaW_udXmz4H3N7OhAOSewDil4QEEhQXT4

Een kroon op implantaat:

Als u in het verleden een tand of kies bent verloren en u wenst een niet uitneembare oplossing tot tandvervanging dan is een kroon op implantaat wellicht de ideale oplossing. Op de plaats waar u een tand of kies mist kan een kunstwortel, implantaat, in de kaak geplaatst worden. Het implantaat heeft ongeveer twee tot zes maanden nodig om te vergroeien met het kaakbot voordat het implantaat belast mag worden.

Als het implantaat voldoende is vergroeid met het kaakbot dan wordt op het implantaat een ander afdekschroefje, healing abutment, geplaatst zodat het tandvlees zich alvast kan vormen voor de toekomstige kroon. Twee weken na het plaatsen van het healing abutment heeft het tandvlees zich gevormd en worden er gebitsafdrukken gemaakt waarop het tandtechnisch laboratorium de kroon zal vervaardigen. De tandtechnieker heeft ongeveer twee weken nodig om de kroon te vervaardigen. 

Er bestaan twee mogelijkheden om een kroon op het implantaat vast te zetten. We kunnen in het implantaat een opbouw verschroeven waar we vervolgens de kroon op vast cementeren met definitief cement. De meeste gebruikte optie is een kroon waarin een schroefsysteem is verwerkt zodat de kroon direct in het implantaat verschroefd kan worden zonder dat er gecementeerd hoeft te worden. Het schroefje is dusdanig klein en wordt direct na plaatsing van de kroon afgedekt met een watje waar overheen een vulling wordt gelegd in dezelfde kleur als de kroon heeft. Na plaatsing van de kroon ziet u het schroefje niet. 

Een brug:

Een brug is een niet uitneembare oplossing tot tandvervanging en een ideale oplossing om één of meerdere verloren tanden of kiezen te vervangen. Het nadeel van een brug is dat de naastgelegen tanden of kiezen beslepen dienen te worden omdat zij dienst zullen gaan doen als steunpunten. Als dit tanden of kiezen zijn die al verzwakt zijn, doordat zij oudere of grotere vullingen hebben, dan is het ideaal om deze tanden of kiezen direct te overkappen met een brug. Het principe van een brug is hetzelfde als die van een kroon alleen worden er meerdere tanden en kiezen aan elkaar verblokt van het ene steunpunt naar het andere steunpunt. De behandeling gebeurt in minimaal twee zittingen en verloopt gelijk als de behandeling tot het vervaardigen van een kroon.

Bron: https://images.app.goo.gl/PFDFybS1288AMWuW6