Onder spoedgevallen verstaan we ernstige, gevaarlijke en soms levensbedreigende situaties. Situaties die er om vragen om het liefst direct maar binnen maximaal 24 uur gezien dienen te worden:

  • Trauma;
  • Uitgeslagen tand of kies;
  • Zwelling;
  • Nabloeding.

Spoedgevallen

Bron: https://images.app.goo.gl/DZqmEMF5BAfVDGEr9

Trauma:
Onder trauma verstaan we een gebeurtenis waarbij uw gebit dusdanig letsel heeft opgelopen dat er tanden of kiezen en wellicht hun wortels gebroken zijn geraakt, de kaak eventueel gebroken is geraakt, de lip, het tandvlees en het verhemelte wellicht zijn gescheurd. Een afgebroken stukje wat u heeft opgelopen tijdens het eten van een hard broodje of het bijten van de nagels is geen trauma en vereist geen acute hulp. Heeft u een trauma opgelopen? Dan vragen wij u direct naar de praktijk te komen!

Trauma buiten openingsuren? Buiten openingsuren contacteert u het tandheelkundig spoednummer 0165 55 83 67 of de eerste hulp van een nabij gelegen ziekenhuis.

Uitgeslagen tand of kies:
Een uitgeslagen tand of kies wordt ook wel avulsie genoemd. In deze situatie is het belangrijk dat de tand of kies zo snel mogelijk teruggeplaatst wordt mits de wortel of wortels nog intact zijn. Het terugplaatsen van een tand of kies dient binnen 30 minuten na het trauma te gebeuren voor de hoogst mogelijke slagingspercentage. U mag de tand of kies zelf terugplaatsen en vervolgens direct naar de praktijk komen. Als het te pijnlijk of lastig is om de tand of kies zelf terug te plaatsen dan komt u alsnog direct naar de praktijk. U bewaard uw tand of kies bij voorkeur onder uw tong. De tand of kies mag ook in water of melk bewaard worden. Probeer de wortel(s) zo min mogelijk aan te raken en zeker niet schoon te schrobben.

Uitgeslagen tand of kies buiten openingsuren? Buiten openingsuren contacteert u het tandheelkundig spoednummer 0165 55 83 67 of de eerste hulp van een nabij gelegen ziekenhuis.

Zwelling:
Heeft u een zwelling dan willen wij u het liefst binnen 24 uur zien. Een zwelling klinkt niet levensbedreigend maar kan dit wel worden. Door middel van abcesvorming onstaat een zwelling, deze zwelling is gevuld met ontstekingsvloeistof. Mocht het abces doorbreken en onstekingsvloeistof komt in het lichaam of in de bloedbaan terecht dan kan een zwelling levensbedreigend worden. Heeft u een zwelling dan vragen wij u vriendelijk om de praktijk te contacteren. Bij een zwelling wordt u binnen 24 uur gezien en zal tijdens consultatie bepaald worden welke behandeling noodzakelijk is. 

Zwelling buiten openingsuren? Buiten openingsuren contacteert u het tandheelkundig spoednummer 0165 55 83 67 of de huisartsenpost.

Nabloeding:
Een nabloeding vindt plaats nadat er tanden of kiezen getrokken zijn en de bloeding 24 uur naar de ingreep nog altijd niet gestopt is. Nabloedingen zien we zelden. Het is belangrijk dat u de instructies van de tandarts, na de ingreep, opvolgt. Mocht u merken dat de bloeding na 24 uur nog altijd niet is gestopt of bij twijfels en vragen verzoeken wij u contact met de praktijk op te nemen. Na aanleiding van een aantal vragen zullen we proberen de ernst van de situatie in te schatten, u proberen gerust te stellen en u een afspraak geven.

Nabloeding buiten openingsuren? Buiten openingsuren contacteert u het tandheelkundig spoednummer 0165 55 83 67.

Acute hevige pijn:
Bij acute hevige pijn is er meestal sprake van een acute ontsteking. Als dit het geval is dan verzoeken we u om de praktijk te contacteren, wij zullen u zo spoedig mogelijk maar tenminste binnen 24 uur helpen. Koelen met water zal de pijn verlichten. Als u last krijgt van acute hevige pijn buiten openingsuren dan mag u het tandheelkundig spoednummer contacteren.

Acute hevige pijn buiten openingsuren? Buiten openingsuren contacteert u het tandheelkundig spoednummer 0165 55 83 67.

Afgebroken stukje tand of kies:
Als er een stukje tand of kies is afgebroken dan is dit geen spoedgeval. We begrijpen dat dit voor u vervelend is maar dit zijn geen levensbedreigende of acute situaties die directe hulp nodig hebben. Met een afgebroken tand of kies mag er gerust een aantal dagen gewacht worden alvorens u gezien en behandeld wordt. Als de gebroken tand of kies scherp aanvoelt dan mag u kauwgom of ortho wax tegen de kies plaatsen.

Een afgebroken stukje tand of kies is geen reden om het tandheelkundig spoednummer te contacteren.

Losgekomen kroon of brug:
Een losgekomen kroon of brug is geen spoedgeval. Wij vragen u vriendelijk om de praktijk te contacteren voor het maken van een afspraak. Met een losgekomen kroon of brug mag er gerust een aantal dagen gewacht worden alvorens u gezien en behandeld wordt. Wij begrijpen dat het voor u vervelend is om de kroon of brug niet in uw mond te hebben, tot aan de afspraak mag u de kroon of brug tijdelijk terugplaatsen met kleefpasta.

Een losse kroon of brug is geen reden om het tandheelkundig spoednummer te contacteren.

Gebroken prothese:
Is uw prothese, kunstgebit, gebroken? Dan vragen wij u de praktijk te contacteren of langs te komen. Vaak kunnen we de prothese zonder afdruk laten repararen maar in sommige gevallen is er wel een afdruk nodig. Vaak geldt dat als u voor 10.00u de prothese brengt dat u de prothese 's middags rond 16.30u gerepareerd terug heeft, frameprotheses uitgezonderd. Een frameprothese is een prothese met een metalen basis, reparaties aan het metaal vereisen laswerk en reparaties aan frameprothese's duren hierdoor minimaal 2 dagen.

Gebroken protheses zijn geen reden om het tandheelkundig spoednummer te contacteren.

Gebroken of pijnlijke orthodontische apparatuur:
Na het plaatsen van orthodontische apparatuur kan dit de eerste dagen veel last geven, helaas is dit een periode waar u doorheen zult moeten. Ter verlichting van de pijn mag u een paracetamol innemen. De lippen kunnen pijnlijk aanvoelen door de geplaatste blokjes, brackets. U mag op de brackets die last veroorzaken ortho wax plaatsen. Deze wax heeft u na het plaatsen van de apparatuur gekregen. Heeft u last van een uitstekende draad, gebroken draad of losse bracket? Dan mag u de draad zelf afknippen met een nagelschaartje. Wij verzoeken u vriendelijk de praktijk te contacteren voor een afspraak om de apparatuur te herstellen. Het herstellen van de apparatuur is geen spoed en er mag gerust een aantal dagen gewacht worden alvorens de apparatuur hersteld wordt.

Problemen met de orthodontische apparatuur zijn geen spoedgevallen en geven geen reden om het tandheelkundig spoednummer te contacteren.