Preventieve tandheelkunde is dat onderdeel van de tandheelkunde waarmee we eventuele toekomstig problemen willen voorkomen. Onder preventie verstaan we onder ander het aanbrengen van sealants op net doorgekomen blijvende kiezen, het aanbrengen van fluoride, het bijsturen van de poets gewoontes door het geven van poetsinstructies en het plaatsen van orthodontische apparatuur.

Sealen:
Als kinderen zes jaar zijn breken de eerste blijvende kiezen door, hiervoor worden er nog geen tanden of kiezen gewisseld. Deze kiezen breken achter in de tandboog door en dit wordt niet altijd opgemerkt door het kind of de ouders. Het is erg lastig deze kiezen goed schoon te houden omdat ze zich achter in de mond bevinden, hierdoor ontstaan er in de groeven van het kauwvlak van deze kiezen vaak gaatjes. Door in deze groeven een sealant aan te brengen worden de groeven afgesloten zodat er minder plaque achter blijft en er minder kans op het onstaan van gaatjes is. De kans dat gaatjes ontstaan wordt niet helemaal weggenomen maar beperkt, de poetsgewoontes zijn nog altijd zeer belangrijk om gaatjes te voorkomen.

Tussen de 6 en 12 jaar zal een kind twee wisselfases doormaken. In een normale situatie zullen er 8 kleine kiezen doorbreken en 12 grote kiezen, de verstandskiezen meegerekend. De verstandskiezen breken echter pas rond het 18e levensjaar door en worden vaak niet gesealed, de overige kiezen zullen ook worden gesealed zodra deze zijn doorgebroken. 

Het aanbrengen van sealants is pijnvrij. De behandeling bestaat uit het schoonborstelen van het oppervlak met puimsteenpoeder, zodat we zeker weten dat het oppervlak schoon en vetvrij is zodat de hechting van de sealant beter zal zijn. Als de groeven toch al iets aangetast zijn dan zullen we deze minimaal uitboren voordat we een sealant aanbrengen, uiteraard ook pijnvrij. Nadat het kauwoppervlak gereinigd is zullen we deze schoonspoelen en droogblazen, vervolgens gaan we etsen met een blauw fosforzuur. Door dit zuur wordt het glazuur opgeruwd en hecht de sealant zich beter. Het kan geen kwaad als je een beetje van dit middel proeft of binnenkrijgt, etsgel smaakt naar citroen. Etsgel heeft ongeveer 10 seconden nodig om in te werken, vervolgens wordt het weggespoeld en worden de kiezen droog geblazen en worden er wattenrollen naast de kies geplaatst om de kies goed droog te houden. Het is belangrijk dat de kies tijdens het aanbrengen van de sealant niet nat wordt, dan zal de sealant niet hechten. Als de kies goed droog is wordt de sealant aangebracht en vervolgens uitgehard met een blauw licht. 

Preventieve tandheelkunde

Het aanbrengen van fluoride:
Vanaf dat het eerste blijvende element is doorgebroken tot aan het 18e levensjaar zullen we fluoride bij iedere controle toedienen en bij uitzondering soms vaker. Tot aan het 18e levensjaar is het glazuur nog niet volledig uitgehard en heeft dus extra bescherming nodig. Tegenwoordig wordt de fluoride aangebracht met een kwastje. Het is belangrijk dat er een half uur gewacht wordt met eten, drinken en spoelen na het aanbrengen van fluoride zodat de fluoride goed werking zijn werking kan doen. 

Poetsinstructies:
In de praktijk wordt geadviseerd aan de ouders om tot het 12e levensjaar van het kind na te poetsen. Kinderen hebben pas rond hun 12e levensjaar hun motoriek volledig ontwikkeld en onder controle. Helaas zien we in de praktijk dat dit maar al te vaak niet gebeurt. Er dient 2x per dag gepoetst te worden, handmatig of met een elektische borstel. Iedere borstel heeft zijn eigen manier van hanteren. Als we tijdens de controle opmerken dat er niet goed gepoetst wordt dan zullen we adviseren om met regelmaat terug te komen om u de juiste instructies te geven en het resultaat opvolgen. Tijdens de instructies wordt vaak ook gesproken over de voeding en kunnen we u ook tips en adviezen geven wat voeding betreft. De regel geldt beperk het aantal voedingsmomenten tot 6x per dag, hieronder valt ook het nuttigen van dranken anders dan water, thee zonder suiker of koffie zonder melk en suiker.

Poetsinstructies zijn niet alleen belangrijk voor kinderen, er zijn genoeg volwassenen waarbij het poetsen wat meer aandacht mag krijgen. Het is belangrijk dat er op tijd ingegrepen wordt aangezien de gevolgen groot kunnen zijn. Er bestaat niet alleen een kans op gaatjes maar ook op aantasting van het kaakbot, parodontitis. Het voorstadium van parodontitis is gingivitis, tandvleesonsteking. De kenmerken hiervan zijn pijnlijk, rood opgezwollen tandvlees wat bloedt bij aanraking of tijdens het poetsen. Als het poetsen niet wordt verbeterd zal naar loop van tijd het kaakbot aangetast raken. Dit proces is een traag proces maar kan er wel voor zorgen dat u in de toekomst tanden en kiezen verliest. Onder poetsen verstaan we niet alleen het schoon borstelen van de tanden en kiezen met een handborstel of elektrische borstel maar ook het dagelijks reinigen tussen de tanden en kiezen met ragers, soft picks, tandenstokers of flossdraad. Mochten we tijdens de controle opmerken dat uw gewoontes bijgestuurd moeten worden dan zullen wij dit aan u aangeven, u instrueren en u eventueel afspraken geven bij de tandarts, mondhygiënist of preventie-assistent zodat de benodigde acties kunnen worden ondernomen om de situatie te verbeteren of te stabiliseren. 

Bron: https://www.youtube.com/watch?v=ti0N9LctSU8&list=PLaW_udXmz4H3N7OhAOSewDil4QEEhQXT4&index=2

Bron: https://www.youtube.com/watch?v=rlDktVNW4TI&list=PLaW_udXmz4H3N7OhAOSewDil4QEEhQXT4&index=5

Het plaatsen van orthodontische apparatuur:
Het plaasen van een beugel, orthodontische apparatuur, wordt niet altijd om estetische redenen geadviseerd. Zaken die in de toekomst problemen kunnen veroorzaken, zoals afwijkingen in de stand van de kaken, de beet of bij slijtage, kunnen opgelost of verminderd worden door het plaatsen van een beugel.