Medische anamnese

Een aantal ziekten en afwijkingen, het gebruik van medicijnen en leefgewoonten, kunnen uw mondgezondheid sterk beïnvloeden. Ook kunnen zij beperkingen opleggen aan uw tandheel-kundige behandelingen of aanleiding vormen tot het nemen van voorzorgsmaatregelen. Het is daarom belangrijk dat uw tandarts en mondhygiënist hiervan op de hoogte zijn.

Wij vragen u daarom vriendelijk om het formulier medische anamnese voor ons in te vullen en voorbereid naar uw afspraak voor het (periodieke) consult te komen. U kunt het formulier

medische anamnese hier downloaden, thuis alvast voor ons invullen en meenemen naar uw afspraak.

Weet u niet zeker welke medicatie u gebruikt? Dan verzoeken wij u vriendelijk om een medicatieoverzicht op te vragen bij uw apotheek. 

Heeft u een afspraak anders dan een (periodiek) consult dan zijn wij hoogstwaarschijnlijk al door u op de hoogte gebracht over u huidige medische gesteldheid. Hebben er toch wijzigingen in uw gezondheid plaatsgevonden? Dan verzoeken wij u vriendelijk om dit aan ons te melden alvorens we met de behandeling starten. 

Uw gegevens worden uiteraard vertrouwelijk behandeld en vallen onder het medisch beroeps-geheim.