Het plaatsen van implantaten, kunstwortels, is een chirurgische ingreep en wordt toegepast bij vervanging van een tand of kies of ten behoeve van een klikgebit. Tijdens een eerste intake gesprek wordt uw mond geïnspecteerd en wordt bepaald of u in aanmerking komt voor het plaatsen van implanten. Bepaalde ziekten, medicatiegebruik en gewoontes zijn contra-indicaties, redenen waarom we geen implantaten kunnen of mogen plaatsen. Ook dient er voldoende bot aanwezig te zijn, dient dit van goede kwaliteit te zijn en dient er rekening gehouden te worden met de neusholtes.

Naar aanleiding van het eerste gesprek kunnen we de behandeling direct inplannen, wenst u graag nog een tweede gesprek dan is dit uiteraard mogelijk.

Alvorens de chirurgische behandeling gestart wordt dient de patiënt één uur voor de ingreep een antibioticum in te nemen, dit krijgt u via uw tandarts op recept. Tijdens de behandeling mag u niemand mee de behandelkamer innemen omdat de ingreep een kleine operatie is. Alvorens er gestart wordt, wordt u verdoofd, zullen de medewerkers de ruimte voorbereiden en zullen zij de benodigde kleding aantrekken waardoor zij zo steriel mogelijk kunnen werken. 

Als de behandeling wordt gestart dan doet we dit door een klein sneetje in het tandvlees te maken zodat de tandarts direct zicht heeft op het kaakbot. De assistent zal waarschijnlijk met een wanghaak uw wang of lip opzij trekken. Door middel van een boor wordt er een gaatje in het kaakbot geboord. Er zijn verschillende boortjes en met deze boren werken van smal naar breder zodat we de ruimte waar het implantaat komt goed kunnen voorbereiden. Als de juiste grote bereikt is dan zullen we het implantaat in het zojuist gemaakt gaatje indraaien, dit kan druk geven maar mag niet pijnlijk zijn. Zodra het implantaat op de juiste positie is geplaatst wordt deze afgedekt en overhecht met uw tandvlees. U ziet het implantaat na de ingreep niet.

Het implantaat heeft in de onderkaak 3 maanden de tijd nodig om vast te groeien, in de bovenkaak heeft een implantaat zelf 6 maanden de tijd nodig om vast te groeien. De reden dat ingroeiperiode in de bovenkaak langer duurt is omdat het bot in de bovenkaak een sponsachtige structuur heeft, in tegenstelling tot de onderkaak, de onderkaak heeft een hardere botstructuur. 

Implantologie

Na 3 tot 6 maanden bezoekt u de praktijk, we gaan het implantaat dan 'bloot leggen'. Door middel van een klein sneetje, onder verdoving uiteraard, zoeken we het implantaat op en zullen er een grote schroefje op plaatsen. Dit schroefje heet een healing abutment en zal ervoor zorgen dat het tandvlees zich alvast kan vormen voor de vervolgbehandeling. Een healing abutment blijft +/- 2 weken op het implantaat waarna gestart kan worden met het vervaardigen van de benodigde tandvervanging.

Bron: https://www.youtube.com/watch?v=EKlaV-FilhY&list=PLaW_udXmz4H3N7OhAOSewDil4QEEhQXT4&index=8&t=0s

Het kliktgebit:

Het kliktgebit is een volledige prothese die zijn houvast vindt door het vastklikken op implantaten, kunstschroeven, die geplaatst zijn in de kaak. De aanvraag voor het plaatsen van implantaten gaat altijd via uw zorgverzekeraar, aan de hand van bepaalde voorwaarden en eisen wordt bekeken of u in uw huidige situatie in aanmerking komt voor het plaatsen van implantaten. Alvorens we een aanvraag kunnen indienen bij uw zorgverzekeraar dient u minimaal één jaar volledig edentaat te zijn geweest, dit wilt zeggen dat u minimaal één jaar zonder eigen tanden en kiezen bent. Uiteraard mag u in deze periode wel een reguliere volledige prothese hebben gedragen.

Een kroon op implantaat:

Als u in het verleden een tand of kies bent verloren en u wenst een niet uitneembare oplossing tot tandvervanging dan is een kroon op implantaat wellicht de ideale oplossing. Op de plaats waar u een tand of kies mist kan een kunstwortel, implantaat, in de kaak geplaatst worden. Het implantaat heeft ongeveer twee tot zes maanden nodig om te vergroeien met het kaakbot voordat het implantaat belast mag worden.

Als het implantaat voldoende is vergroeid met het kaakbot dan wordt op het implantaat een ander afdekschroefje, healing abutment, geplaatst zodat het tandvlees zich alvast kan vormen voor de toekomstige kroon. Twee weken na het plaatsen van het healing abutment heeft het tandvlees zich gevormd en worden er gebitsafdrukken gemaakt waarop het tandtechnisch laboratorium de kroon zal vervaardigen. De tandtechnieker heeft ongeveer twee weken nodig om de kroon te vervaardigen. 

Er bestaan twee mogelijkheden om een kroon op het implantaat vast te zetten. We kunnen in het implantaat een opbouw verschroeven waar we vervolgens de kroon op vast cementeren met definitief cement. De meeste gebruikte optie is een kroon waarin een schroefsysteem is verwerkt zodat de kroon direct in het implantaat verschroefd kan worden zonder dat er gecementeerd hoeft te worden. Het schroefje is dusdanig klein en wordt direct na plaatsing van de kroon afgedekt met een watje waar overheen een vulling wordt gelegd in dezelfde kleur als de kroon heeft. Na plaatsing van de kroon ziet u het schroefje niet.