Onder esthetische tandheelkunde verstaan we het uitvoeren van bepaalde behandelingen om het gebit mooier te maken. Dit kan onder andere door het gebit te bleken of door middel van het plaatsen van composiete facings, porseleine facings, het plaatsen van kronen en bruggen of orthodontie. De vraag naar esthetische tandheelkunde is de laatste jaren sterk toegenomen. Voornamelijk het bleken van het gebit en plaatsen van facungs lijkt een trent te worden, terwijl esthetische behandelingen in vele gevallen niet noodzakelijk zijn. 

Uiteraard kunt u in onze praktijk terecht om bovenstaande behandelingen uit te te laten voeren maar uitsluitend als uw tandarts achter uw wensen staat en esthetische behandeling verantwoord is. Heeft u de wens om één van bovenstaande behandelingen uit te laten voeren? Dan adviseren wij u een afspraak voor een consult in te plannen, zodat we uw wensen en de mogelijkheden kunnen bespreken. Als een esthetische behandeling niet noodzakelijk geacht wordt dan zal een esthetische behandeling niet in onze tandartspraktijk worden uitgevoerd. 'Ik zal aan de patiënt geen schade doen', volgens de Eed van Hippocrates.

Bleken: 

Er zijn verschillende manieren om uw gebit te bleken. De bekendste manier van bleken is het in-office bleken waarbij u onder een lamp ligt. Er bestaat ook een mogelijkheid om thuis uw gebit te bleken door middel van op maat gemaakte malletjes. Houdt u er rekening mee dat niet iedere patiënt in aanmerking komt om te bleken. Bleken van het gebit kan vaak matige tot hevige gevoeligheid met zich mee kan brengen en u dient tijdelijk de benodigde opofferingen moet maken qua consumptie van voedingsmiddelen met kleurstoffen of roken.

In-office bleken: 

Esthetische tandheelkunde

Bron: https://images.app.goo.gl/bCn2ufNA7JQvuV3b9

Het bleken onder een lamp, ook wel het in-office bleken, is misschien wel de bekendste manier om uw gebit te bleken. Alvorens de behandeling gestart wordt zullen we de huidige kleur van uw gebit bepalen. U krijgt een wangspreider in de mond, zodat het licht alle tanden en kiezen kan bereiken.

De hoge intensiteit van het licht in combinatie met de werkzame stoffen in het bleekproduct kan schade veroorzaken aan uw tandvlees. Om te voorkomen dat we schade toebrengen zullen we voorafgaand aan de behandeling uw tandvlees zo goed mogelijk proberen te beschermen door het te isoleren. Als uw tandvlees beschermd is wordt het bleekproduct op uw tanden en kiezen aangebracht. De werkzame stoffen in het bleekproduct worden geactiveerd door middel van het hoge intensieve licht. De behandeling, inclusief voorbereidende maatregelen, duurt circa 60 minuten tot 90 minuten en kan gevoeligheid met zich meebrengen.

Het voordeel van bleken onder een lamp is dat er direct zichtbaar resultaat is. Het nadeel is dat bleken onder een lamp vocht uit uw tanden en kiezen onttrekt waardoor het resultaat een nog lichtere uitstraling heeft dan daadwerkelijk het geval zal zijn, zodra de tanden en kiezen terug vocht hebben opgenomen zal het resultaat iets teruglopen. 

Thuis bleken:

Tegenwoordig bestaat ook de mogelijkheid om thuis uw gebit te bleken. In samenwerking met het tandtechnisch laboratorium van de praktijk zullen er malletjes van uw gebit worden vervaardigd, om deze malletjes te kunnen maken hebben wij afdrukken van uw gebit nodig. Het tandtechnisch laboratorium zal uw gebitsafdrukken uitgieten zodat we gipsmodellen van uw gebit hebben, over deze gipsmodellen worden dieptrekplaatjes gemaakt en uiteindelijk zullen dit de malletjes worden die u thuis draagt.

Bron: https://www.instagram.com/p/B1GpTPdotFw/?utm_source=ig_web_button_share_sheet

U heeft de keuze om overdag te bleken of om 's nachts te bleken gedurende twee weken. Beide keuzes hebben zijn voor- en nadelen. Overdag bleken vergt 2x per dag circa 30 tot 90 minuten van uw tijd, hier dient u rekening mee te houden in uw planning. U dient de malletjes 's ochtends en 's avonds te dragen. 's Nachts bleken vergt circa 4 tot 6 uur van uw tijd, de malletjes kunnen 's nachts gedragen worden mits u het goed verdraagt om te slapen met iets in uw mond. Ongeacht welke optie u kiest kan deze behandeling matige tot hevige gevoeligheid van uw tanden en kiezen met zich meebrengen en kan irritatie van het tandvlees optreden, zodra u de behandeling stopt zal de gevoeligheid afnemen en de irritatie van het tandvlees verdwijnen.

Composiete facings:

Een composiete facing is een schildje van wit composiet vulmateriaal wat geplaatst kan worden op een tand of kies om deze een mooiere of wittere uitstraling te geven. Vaak worden de kiezen niet in de behandeling meegenomen en worden composiete facings geplaatst van de ene hoektand tot en met de andere hoektand, veelal in de bovenkaak.

Voor deze behandeling is het noodzakelijk dat we uw huidige tanden beslijpen zodat er een ruw oppervlak ontstaat. Dit ruwe oppervlak is noodzakelijk voor een goede hechting van de composiete facing. Beslijpen van uw tanden is tevens ook noodzakelijk om ruimte te creëren zodat uw tanden na afloop van het plaatsen van de facing geen 'dikkere' uitstraling hebben.

Het plaatsen van composiete facings wordt niet gedaan op gave tanden en kiezen en zal uitsluitend plaatsvinden als uw tandarts achter uw wensen staat. U dient er rekening mee te houden dat aangebrachte composiete facings vaak erg dun zijn waardoor er grote kans is dat in de loop der tijd kleine barstjes ontstaan of dat u door middel van een breuk een gedeelte van de facing verliest. Composiete facings hebben ook de neiging om na verloop van tijd te verkleuren door de kleurstoffen in onze voeding, koffie, thee en roken.

Facings kunnen niet zomaar worden verwijderd aangezien uw eigen tandmateriaal voorafgaand aan het plaatsen van de facings is beschadigd. Wij adviseren u terughoudendheid. Overweeg uw wensen goed en laat uw goed inlichten door een professional alvorens u een esthetische behandeling laat uitvoeren. 

Porseleine facings:

Een porseleine facings is, net als een composiete facing, een dun schildje wat geplaatst kan worden op de tanden en kiezen om esthetische redenen. In tegenstelling tot composiete facings worden de porseleine facings in het tandtechnisch laboratorium vervaardigd. Het voordeel van porseleine facings is dat ze van sterker en kleurvast materiaal zijn, dit geeft echter geen garantie dat er nooit barstjes of breuken zullen ontstaan of dat de facing nooit los zal komen. Nadelen van porseleine facings zijn de kostprijs per facing, ook kan het voorkomen dat na verloop van tijd het tandvlees terugtrekt waarna er een duidelijk zichtbare rand waarneembaar zal zijn. 

Bron: https://www.instagram.com/p/ByGzftqgXMy/?utm_source=ig_web_button_share_sheet

De behandeling voor het vervaardigen van porseleine facings verloopt ongeveer hetzelfde als die van composiete facings maar gebeurt in twee zittingen. Allereerst is het noodzakelijk dat we tijdens de eerste zitting uw eigen tanden beslijpen zodat er een ruw oppervlak ontstaat en er voldoende ruimte gecreërd wordt om de porseleine facing te plaatsen. Na het beslijpen zullen er gebitsafdrukken gemaakt worden, deze afdrukken worden door het tandtechnisch laboratorium uitgegoten zodat we een gipsmodel van uw gebit hebben. Wij zullen na afronding van de eerste zitting facings van tijdelijk materiaal plaatsen, deze gaan esthetisch gezien niet het gewenste resultaat geven.

De tandtechnieker zal op uw gipsmodellen de porseleine facings vervaardigen. De kleur van de facings wordt in de praktijk of in het tandtechnisch laboratorium bepaald, rekeninghoudend met de kleur van de overige tanden en kiezen en uw wensen. Het tandtechnisch laboratorium heeft ongeveer één tot twee weken de tijd nodig om uw facings te kunnen vervaardigen. 

Tijdens de tweede zitting zullen we de tijdelijke facings verwijderen, het tandoppervlak reinigen en de porseleine facings plaatsen door ze te hechten met een langhoudend hechtmateriaal, ook wel definitief cement genoemd. Door de vele krachten in de mond of door verkeerd gebruik van de facings kan het voorkomen dat de facings los raken of beschadigd raken.

Facings kunnen niet zomaar worden verwijderd aangezien uw eigen tandmateriaal voorafgaand aan het plaatsen van de facings is beschadigd. Wij adviseren u terughoudendheid. Overweeg uw wensen goed en laat uw goed inlichten door een professional alvorens u een esthetische behandeling laat uitvoeren.