COVID-19 Coronavirus

Op 27 februari 2020 werd de eerste patiënt met het COVID-19 coronavirus in Nederland vastgesteld, vanaf dit moment volgde er snel meerdere besmettingen en zijn er helaas meerdere doden te betreuren. Vanaf 11 maart 2020 is de coronacrisis als een pandemie erkend.

Vanaf de bekendmaking van de eerste patiënt met het COVID-19 coronavirus in Nederland heeft de praktijk direct stappen ondernomen. De reguliere tandheelkundige zorg werd op dit moment nog niet onderbroken maar werd wel onder strengere voorwaarden en met strengere maatregelen en protocollen uitgevoerd. 

Vanwege de snelle verspreiding van het COVID-19 coronavirus hebben de beroepsorganisaties van de mondzorgprofessionals geadviseerd om de reguliere tandheelkundige zorg vanaf 16 maart 2020 te staken. Dit advies kwam echter niet van de overheid of RIVM. De beroepsorganisaties hebben meerdere keren aangedrongen op duidelijk uitsluitsel of advies vanuit de overheid of RIVM nadat eerder deze week Nederland grotendeels op slot ging, dit uitsluitsel kwam niet waarna de beroepsorganisaties gezamelijk tot dit besluit zijn gekomen. Het grootste gedeelte van de tandartspraktijken, mondhygiënistpraktijken, kaakchirurgen en tandtechnische laboratoria gingen per direct op slot, spoedzorg uitgezonderd.  

Tijdens de weken die volgde kwamen er steeds hardere, strengere maatregelen vanuit de overheid, RIVM en beroepsorganisaties. Gelukkig waren deze voor de praktijk, die op dat moment uitsluitend spoedzorg verleende, goed toe te passen omdat het nodige al vanaf het eerste moment werd toegepast. Uiteraard volgde later hier en daar een kleine wijziging in de protocollen.

Vanaf de eerste bekendmaking hebben wij direct gezorgd dat onze voorraad aangevuld werd en er voldoende materiaal beschikbaar was om de komende weken te overbruggen. Zo werden er direct extra chirurgische mondmaskers, desinfectiematerialen, mondspoelmiddel en dergelijke bijbesteld. Wij proberen onze voorraden aangevuld te houden, hebben diversen naleveringen in afwachting en zijn zuinig met materialen aangezien er grote schaarste heerst van de juiste materialen. Er wordt verwacht en gehoopt dat de overheid op 21 april 2020 meer verduidelijking geeft of zij de voorraden spoedig kunnen aanvullen en het nodige beschikbaar gesteld kan worden.

Een vraag die veel aan ons gesteld wordt, is: wanneer gaan jullie weer open?
Sinds 28 april 2020 is de praktijk weer geopend voor het uitvoeren van reguliere tandheelkundige zorg. Dringende spoedzorg zoals een uitgeslagen tand, nabloeding na behandeling, hevige acute pijn en mogelijk levensbedreigende ontstekingen, zijn wij de afgelopen periode blijven zien, hier zijn wij sinds 16 maart 2020 niet mee gestopt. Deze patiënten zagen wij nadat er telefonisch een triage heeft plaatsgevonden, de juiste vragen werden gesteld zodat deze patiënten veilig de praktijk konden bezoeken. Waren er gezondheidsklachten die vergelijkbaar waren met de symptomen van het COVID-19 coronavirus, dan werden deze patiënten niet ingepland.

Op 17 april 2020 kwam het bericht naar buiten, via de beroepsorganisaties, dat per 20 april 2020 de reguliere tandheelkundige zorg weer opgepakt mocht worden onder zeer strenge voorwaarden en maatregelen. Het nieuws heeft zich direct landelijk verspreidt maar het bericht werd binnen enkele uren door de beroepsorganisaties weer teruggedraaid. Er werd een afgewachtende houding aangenomen en er werd geadviseerd om de persconferentie, die plaatsvindt op 21 april 2020, af te wachten. Helaas pasten nieuwszenders het bericht niet aan waarna er heel veel vragen ontstonden. Na de persconferentie van 21 april 2020 hebben de beroepsorganisaties besloten dat de praktijken hun deuren weer mochten openen voor het uitvoeren van reguliere tandheelkundige zorg.

Maar contactberoepen mochten hun werkzaamheden toch nog niet hervatten?

Dit klopt, maar in tegenstelling tot kappers e.d. zijn tandartspraktijken vrijwillig dicht gegaan en is dit ons niet opgelegd door de overheid of RIVM. Tandartspraktijken leveren onmisbare zorg en werken als sinds jaar en dag onder strenge voorzorgsmaatregelen en met strenge protocollen met het oog op hygiëne en infectiepreventie waardoor de beroepsorganisaties het veilig achten om de werkzaamheden weer te hervatten. 

Mocht u de tandarts de komende periode toch liever mijden, dan is dit uiteraard begrijpelijk. Iedereen moet, vooral in deze situatie, doen waar hij of zij zich goed bij voelt. Wij adviseren u wel om niet te lang te wachten met klachten van het gebit. Maakt u toch een afspraak, dan gaat uw bezoek aan de tandarts er anders uitzien dan u voorheen gewend was. Wij zullen er alles aan doen om uw afspraak, onder strenge voorwaarden en maatregelen, toch zo ontspannen en soepel mogelijk te laten verlopen. 

Triagevragen:

 • Heeft u nu corona?
 • Heeft u huisgenoten/gezinsleden met corona?
 • Bent u genezen van corona korter dan twee weken geleden?
 • Heeft u één of meerdere van de volgende symptomen: verkoudheid, niezen, hoesten, keelpijn, benauwdheid, koorts (meer dan 37,3℃)?
 • Heeft u huisgenoten/gezinsleden met deze symptomen?
 • Bent u in thuisisolatie?
 • Woont u in een verpleeghuis of instelling voor mensen met een verstandelijke beperking?
 • Bent u verder gezond en voelt u zich momenteel gezond?

Maatregelen bij binnentreden praktijk, wachtkamer en balie:

 • Patiënten met verkoudheidsklachten, koorts en/of griepverschijnselen worden geweigerd, hierop worden geen uitzonderingen gemaakt;
 • Er mogen maximaal twee patiënten gelijktijdig in de wachtkamer verblijven;
 • Wij vragen u om alleen de behandelkamer te betreden, uitgezonderd jonge kinderen of mensen waarbij begeleiding uiterst noodzakelijk is;
 • Binnen de wachtkamer vragen wij u om de sociale afstand van 1,5 meter te respecteren;
 • Er worden geen handen geschud;
 • Wij vragen u om zo min mogelijk deurkrukken, tafeloppervlakken, werkbladen etc. aan te raken;
 • Wij vragen u om eventuele betalingen per pin te voldoen;
 • Recepten, verwijzingen en facturen worden zoveel mogelijk digitaal nagestuurd. 

Maatregelen bij binnenkomst van de behandelkamer:

 • Voordat u de behandelkamer toetreedt wordt u verzocht de handen gedurende 20 seconden met warm water en zeep te wassen en wordt u gevraagd de mond te spoelen met een bacteriedodend spoelmiddel wat u van ons ontvangt;
 • Wenst u uw handen te desinfecteren? Dan heeft u aan de balie de mogelijkheid dit te doen;
 • Raak na het wassen of desinfecteren van de handen uw mond, neus of ogen niet meer aan. Doet u dit wel dan dient u opnieuw uw handen gedurende 20 seconden met warm water en zeep te wassen of te desinfecteren;
 • Heeft u uw handen gewassen en gedesinfecteerd dan vragen wij u vriendelijk uw telefoon e.d. niet meer aan te raken of na gebruik direct uw handen weer te wassen of desinfecteren;
 • Uw lichaamstemperatuur wordt met een infrarood thermometer gemeten. Heeft u een lichaamstemperatuur boven de 37,3℃ dan wordt u geweigerd;
 • Wordt u behandeld en moet u hoesten? Dan verzoeken wij u vriendelijk om dit aan te geven. Hoest niet direct omhoog, in de directe omgeving van de medewerkers en hoest altijd in uw elleboog.

Zichtbare en onzichtbare maatregelen van onze medewerkers:

 • De medewerkers werken momenteel in operatiekleding om zichzelf beter te kunnen beschermen, denk hierbij aan operatieschort, haarnetje, chirurgisch mondmasker, handschoenen en met face shield;
 • Afspraken worden 5 tot 10 minuten ruimer gepland zodat we voldoende tijd hebben om de behandelkamer voldoende te desinfecteren en ventileren;

Bron: https://www.knmt.nl/nieuws/herregistratie-tandarts-specialisten-opgeschort-vanwege-coronacrisis

 • De behandelkamer wordt na ieder consult of iedere behandeling grondig gedesinfecteerd met een desinfectiemiddel bestaande uit 80% ethylalcohol, 5% isopropylalcohol en gedestilleerd water. Hierbij wordt alles met een straal van 2 meter rond het werkveld gedesinfecteerd, denk hierbij aan de behandelstoel, operatielamp en werkbladen;
 • De behandelkamer wordt zo goed mogelijk geventileerd, onze excuses als dit ongemak met zich mee brengt;
 • Er wordt zo veel mogelijk gebruik gemaakt van steriel of disposable materiaal.

Heeft u naar aanleiding van bovenstaande informatie toch nog vragen? Dan mag u uiteraard de praktijk contacteren. De baliemedewerker zal uw vragen zo goed mogelijk proberen te beantwoorden en u waar nodig geruststellen. Dentlab heeft over bovenstaande informatie een video gemaakt, u vindt deze video hier.