Algemene tandheelkunde

Onder algemene tandheelkunde verstaan we onder andere het uitvoeren van de periodieke controle, het maken van röntgenopnamen, het verwijderen van tandsteen, het behandelen van gaatjes door middel van het leggen van vullingen, het preventief uitvoeren van bepaalde behandelingen om problemen aan het gebit te voorkomen, het verhelpen van pijnklachten, het uitvoeren van wortelkanaalbehandelingen, het verwijderen van tanden en/of kiezen en het vervaardigen van tandvervanging. 

Periodieke controle: 

Tijdens de periodieke controle wordt uw gebit gecontroleerd op de mondgezondheid. Hoe u uw gebit onderhoudt, hoe de conditie van het tandvlees en het onderliggende kaakbot is, of er gaatjes aanwezig zijn en controleren wij u tong en slijmvliezen op verdachte plekjes.

Helaas kunnen onze medewerkers met het blote oog niet alles constateren en adviseren wij u om geregeld röntgenfoto's te laten maken. Op de röntgenfoto's kunnen wij onder andere tussen uw tanden en kiezen controleren op gaatjes, hoe het botniveau verloopt, of er ontstekingen aan de wortelpunten aanwezig zijn en hoe de ligging van de verstandskiezen is. 

Zijn er tijdens de controle geen problemen geconstateerd maar is er wel een geringe hoeveelheid tandsteen aanwezig dan wordt dit direct voor u verwijderd. Bij uitgebreidere zorg omtrent de gebitsreiniging of gebitsverzoring kunt u worden doorverwezen naar ofwel één van onze mondhygiënisten of de preventie-assistente, het is afhankelijk van uw situatie naar wie u wordt doorverwezen. Als naar aanleiding van de controle een behandeling gewenst is dan adviseren wij u een vervolgafspraak in te plannen, bijvoorbeeld voor het laten behandelen van gaatjes.

Wij adviseren u ieder half jaar uw tandarts te bezoeken voor de periodieke controle, zodat eventueel aanwezig problemen tijdig geconstateerd en verholpen worden, zo voorkomt u duurdere behandelingen en hoge tandartskosten. 

Bron: (https://www.youtube.com/watch?v=xz2FRXIhYNA&list=PLaW_udXmz4H3N7OhAOSewDil4QEEhQXT4&index=8)

Röntgenopnamen: 

Afhankelijk van uw huidige situatie, de historie uit uw dossier en eventueel door u benoemde klachten kan het voorkomen dat wij u tijdens de periodieke controle of een consult adviseren om röntgenfoto's te laten maken. Op deze röntgenfoto's kunnen we beoordelen of er gaatjes tussen de tanden en kiezen, of er gaatjes onder eventueel aanwezige kronen of onder het tandvlees aanwezig zijn en wat de diepte van deze gaatjes is, of er sprake is van botverlies en of dit botverlies een actief of passief verloop heeft, of alle tanden en kiezen zijn aangelegd, of er verstandskiezen aanwezig zijn en wat de ligging van de verstandskiezen is en eventueel aanwezige cysten en tumoren in de kaak kunnen op een röntgenfoto geconstateerd worden.

In het belang van een behandeling kan het soms ook gewenst zijn een röntgenfoto te maken. Bijvoorbeeld hoe lopen de wortels van een tand of kies en wat is de ligging van de kies ten op zichte van uw neusholte. Allemaal zaken waarmee een tandarts rekening dient te houden.

Er zijn verschillende manieren om een röntgenfoto te maken, het meestvoorkomend zijn de bitewings, de solo-opname en de OPT of OPG:

De bitewings: 

Het maken van bitewings gebeurt meestal iedere 2 tot 3 jaar vanaf het 12e levensjaar. Tijdens het maken van de bitewings worden er twee röntgenfoto's gemaakt, aan de linker- en aan de rechterzijde van uw gebit. Op de bitewings kunnen wij alleen de kronen, het zichtbare gedeelte boven het tandvlees, van de kleine kiezen en grote kiezen zien van zowel boven- als onderkaak en een beperkt gedeelte van het rondom liggende bot. Op deze bitewings kunnen we gaatjes tussen de tanden en kiezen of onder kronen constateren die we wellicht met het blote oog niet hebben gezien en kunnen we botverlies constateren.

Bron: https://images.app.goo.gl/avnkPeZR2Sf2wgX17

De solo-opname:

Een solo-opname is een andere opname dan een bitewing. Op een solo-opname is een tand of kies in zijn geheel te zien, van kroon tot wortelpunt, vaak staan ook de direct naastliggende tanden of kiezen op de solo-opname. Het maken van een solo-opname gebeurt meestal naar aanleiding van een pijnklacht, trauma of in het belang van een behandeling. Op een solo-opname kunnen we wortelpuntontstekingen of breuken in de wortels (naar aanleiding van een trauma) constateren.

Bron: https://images.app.goo.gl/zeSHukpx4qx4u7DR8

Tijdens een wortelkanaalbehandeling kunnen we door middel van een solo-opname zien of we met onze instrumenten tot aan de wortelpunt raken en of we de wortelkanaalvulling tot aan de wortelpunt gelegd hebben. Dit is voor ons zeer belangrijke informatie die de wortelkanaalbehandeling een grotere kans van slagen geeft. 

Voorafgaand aan het verwijderen van kiezen wordt vaak een solo-opname gemaakt. Het kan voorkomen dat de wortels van tanden of kiezen een S-vorm of C-vorm hebben. Deze kromming van de wortels kunnen we alleen op een solo-opname constatereren. Het verwijderen van tanden en/of kiezen met kromme wortels kan in de huispraktijk soms lastig zijn. Het kan ook voorkomen dat kiezen in de bovenkaak met hun wortels door de neusholte liggen, om te voorkomen dat na het trekken van een kies een open verbinding tussen de neus en mond ontstaat kan een solo-opname van belang zijn.

Het orthopantomogram, ook wel OPT of OPG:

Het maken van OPT gebeurt meestal iedere 3 tot 5 jaar vanaf het 18e levensjaar. Soms komt het voor dat het noodzakelijk is om eeder een OPT te maken, bijvoorbeeld om ontwikkelingsstoornissen op te sporen, de ligging van blijvende elementen in de kaak te kunnen zien of ten behoeve van een orthodontische behandeling. Een ontwikkelingsstoornis kan zijn het ontbreken van blijvende tanden of kiezen (agenesie of hypodontie) of juist het hebben van meerdere tanden of kiezen (hyperdontie) dan normaal gesproken het geval is. Soms liggen blijvende tanden en kiezen horizontaal in de kaak waardoor deze niet door kunnen breken waardoor het lijkt alsof deze niet aangelegd zijn (geïmpacteerd).

Op een OPT kunnen we ook de ligging van de verstandskiezen zien. Verstandskiezen zijn letterlijk en figuurlijk vaak dwarsliggers wat de doorbraak vaak lastig en soms uiterst pijnlijk maakt. Het is niet altijd mogelijk om de verstandskiezen in de huispraktijk te laten verwijderen. Aan de hand van een OPT wordt een behandelplan gemaakt of krijgt u een verwijzing naar de kaakchirurg met het advies de verstandskiezen te laten verwijderen.

Om het botniveau van zowel de gehele boven- als onderkaak te beoordelen kunnen wij u adviseren om een OPT te laten maken. Vaak adviseren wij u dit nadat wij tandvleesproblemen geconstateerd hebben tijdens de periodieke controle, na het maken van bitewings of op verzoek van de mondhygiënist. 

Het maken van een OPT wordt ook gebruikt om tumoren in de kaak op te sporen. Helaas is het bij vele mensen onbekend dat er ook tumoren in de mond en kaak kunnen ontstaan. Om tumoren tijdig op te sporen is het uitertst belangrijk om iedere 3 tot 5 jaar een OPT te maken, om ieder half jaar op bezoek te komen voor de periodieke controle en tijdig te komen met aanhoudende of vage pijnklachten, bij tintelingen, gevoelsverlies of vreemd uitziende plekjes in de mond.

Bron: https://images.app.goo.gl/oGENzUBi3ZKsaGgL8

Het behandelen van gaatjes, ook wel caviteiten, cariës of tandbederf:  

Als u gaatjes heeft is het van groot belang dat u deze gaatjes laat behandelen. Vaak heeft u geen last van een gaatje en patiënten denken nog wel eens dat als er geen last is van een gaatje dat deze niet behandeld hoeft te worden, het tegendeel is echter waar. Gaatjes zullen met de tijd groter worden. Zodra de buitenste harde laag van een tand of kies, het glazuur, is aangetast door de bacteriën die een gaatje doen ontstaan, bereiken de bacteriën de zachtere onderliggende laag, het tandbeen. Als het tandbeen bereikt is zal het gaatje zich in korte tijd snel verder ontwikkelen. U voelt hier pas iets van als het gaatje tot vlak bij de pulpa, waar de zenuw zich bevindt, reikt. In vele gevallen merkt u pas iets van het gaatje als het ''te laat'' is, dit wil zeggen dat waarschijnlijk alleen het uitboren en opvullen van het gaatje niet genoeg zal zijn om u van de pijn te verlossen.

Tijdens het behandelen van een gaatje zal de tandarts het door tandbederf aangedane gedeelte van een tand of kies uitboren tot daarmee alle cariës of het grootste gedeelte van de cariës is verwijderd. De behandeling wordt, als u dit wenst, onder behandeling uitgevoerd.

Als we de tand of kies terug gaan opbouwen krijgt u vaak een plastic stripje, bandje of schildje om de te behandelen tand of kies, dit is om ervoor te zorgen dat de vulling goed gevormd wordt. Het is te vergelijken met het bakken van een cake, hiervoor is een cakevorm nodig omdat anders het beslag weg vloeit. Tussen de tanden wordt vaak een klein tandenstokertje geplaatst, de wig. Een wig zorgt ervoor dat het bandje goed op zijn plaatst bljft zitten, dat de vulling niet zal overhangen en het stopt vaak bloeden van het tandvlees door de druk die het op het tandvlees uitoefent.

Bron: https://images.app.goo.gl/LFzNApNXKMoXkV8YA

De vulling dient in een zo droog mogelijke situatie te worden gelegd, vandaar dat we wattenrollen in de mond plaatsen of dat u vooraf aan het bandje een rubber lapje in de mond heeft gekregen.

Het te behandelen gebied wordt vervolgens voorbereid door het te etsen met een zuur middel wat we na een aantal seconden zullen wegspoelen, de smaak is vergelijkbaar met het zuur van een citroen. Etsen zorgt ervoor dat het oppervlak poreus wordt zodat het vulmateriaal zich beter zal hechten. Vervolgens wordt er een primer en bonding aangebracht in het te behandelen gebied wat de hechting van het tandmateriaal met het vulmateriaal bevordert, de primer en bonding worden uitgeblazen en uitgehard met een blauw licht. Zodra deze voorbereidende stappen zijn afgerond zal de tandarts de vulling in laagjes opbouwen en uitharden met een blauw licht. Als de vulling van voldoende hoogte is zullen we het bandje, de wig, de wattenrollen of het rubberlapje uit de mond nemen en zullen we de vulling gaan afwerken en polijsten.

Bij grote gaatjes kunnen we helaas genoodzaakt zijn om een klein deel van de cariës achter te laten omdat we anders de zenuw van de tand of kies zullen raken tijdens het boren en als gevolg een wortelkanaalbehandeling noodzakelijk zal zijn. Vaak zullen wij binnen de tand of kies een kalmerend materiaal aanbrengen, wat de zenuw tot rust doet komen en tijd rekt tot de situatie zich voordoet dat er wel last zal ontstaan. Helaas denken patiënten vaak dat als ze last krijgen na het krijgen van een vulling dat de behandeling fout is uitgevoerd, dit is niet zo. Het gaatje is dan dusdanig groot geweest dat u vroeg of laat, ongeacht behandeling, last had gekregen. Als wij bij u een groot gaatje behandeld hebben dan zullen wij u hier altijd van op de hoogte brengen en een notitie maken in uw dossier. 

Bron: https://www.youtube.com/watch?v=6vxFclDqEAw&list=PLaW_udXmz4H3N7OhAOSewDil4QEEhQXT4&index=6

Wortelkanaalbehandeling:

Een wortelkanaalbehandeling is één van de laatste reddingspogingen voor het behoudt van een tand of kies. Desbetreffende tand en kies is overbelast, heeft een trauma ondergaan zoals een harde slag gekregen, of is zodanig aangedaan door een diep gaatje of diepe vulling dat de zenuw hierop reageert door af te sterven of afgestorven is.

Vanuit het binnenste gedeelte van de tand of kies, de pulpa, vormen zich bacteriën door de afstervende of inmiddels afgestorven zenuw. Deze bacteriën zullen een ontsteking aan de wortelpunt doen veroorzaken. Hoe de patiënt hierop reageert is verschillend per situatie. Er kan een chronische ontsteking aanwezig zijn waarbij de patiënt geen pijn ervaart of er kan een acute ontsteking aanwezig zijn waarbij de patiënt heftige pijn ervaart. In sommige gevallen kan een wortelpuntontsteking leiden tot een fistel of tot een dikke wang. Heeft u een wortelpuntontsteking dan dient een wortelkanaalbehandeling zo snel mogelijk te worden opgestart.

Het opstarten van een wortelkanaalbehandeling wordt uiteraard onder verdoving uitgevoerd. Via de achterzijde van de fronttanden of de bovenzijde van de kiezen wordt een gaatje geboord zodat wij de pulpakamer, de plek waar de zenuw zich bevindt, kunnen bereiken. Deze behandeling zal plaatsvinden onder een rubber lapje wat we in de mond zullen plaatsen. Door middel van specifieke instrumenten zullen we de pulpakamer toegankelijk maken en de zenuw verwijderen, zodra de zenuw verwijderd is zullen we de kanaaltjes waar de zenuw door heen gelopen heeft spoelen met een desinfecterend middel waarna we de kanalen drogen met papieren stiftjes, we een medicament insluiten en de tand of kies afsluiten met een watje en een tijdelijke noodvulling. Na afloop van de start van deze behandeling zal de tand of kies de eerste paar dagen nog wat gevoelig zijn maar zal de ergste last verminderd moeten zijn. Het starten van een wortelkanaalbehandeling doet de ontsteking niet wegnemen, de wortelkanaalbehandeling dient nog wel afgewerkt te worden in een volgende langere zitting. Als de wortelkanaalbehandeling niet tijdig wordt afgewerkt kan de pijn terugkomen of kan de tand of kies in het slechtste geval zelfs verloren raken. 

Tijdens de tweede zitting zullen we proberen de wortelkanaalbehandeling af te ronden, ook tijdens deze zitting zullen we gebruik maken van een rubber lapje wat we in de mond zullen aanbrengen. We gaan de kanaaltjes van een tand of kies, door middel van verschillende vijltjes, proberen vorm te geven zodat ons vulmateriaal tot aan de wortelpunt kan reiken en we de kanaaltjes zo goed mogelijk kunnen afsluiten. Het vormen van de kanaaltjes kan soms enige tijd in beslag nemen. Tanden hebben meestal één kanaal maar kiezen kunnen tot wel vier of in zeldzame gevallen meer dan vier kanaaltjes hebben. Om zeker te zijn dat we de juiste lengte hebben bereikt zal de tandarts tussentijds een röntgenfoto maken. Na het opvijlen van de kanaaltjes en vooraf aan het afsluiten van de kanaaltjes zullen we de kanaaltjes meermaals uitspoelen met een desinfecterde vloeistof, dit doen we om achter gebleven slijpsel en aanwezige bacteriën uit de kanaaltjes af te voeren. Vervolgens zullen we de kanaaltjes drogen met papieren stiftjes en opvullen met wortelkanaalcement en wortelkanaalstiftjes, deze stiftjes worden vervolgens met een heet instrumentje afgesmolten tot aan de opening van het kanaal. De holte wordt vervolgens nogmaals gedesinfecteerd, de kanaalingangen krijgen een beschermende laag en het overige deel van de holte wordt opgevuld zoals we dit met een reguliere vulling zouden doen. Na afloop van de behandeling maken we nogmaals röntgenfoto ter controle. Desbetreffende tand of kies kan nog een aantal dagen na de behandeling gevoelig zijn.

Het slagingspercentage van een wortelkanaalbehandeling is 85% tot 95%, er bestaat dus een kleine kans dat een wortelkanaalbehandeling niet zal slagen en een tand of kies in de toekomst alsnog een herbehandeling nodig heeft of verloren zal gaan. 

Bron: https://www.youtube.com/watch?v=3nDp_4bR8ZM&list=PLaW_udXmz4H3N7OhAOSewDil4QEEhQXT4&index=3

Het verwijderen van tanden of kiezen:

Soms is het noodzakelijk dat tanden of kiezen worden verwijderd. Het kan gaan om een tand of kies die zodanig is aangedaan dat deze niet meer te behandelen is of in verband met een behandeling, zoals een orthodontische behandeling. Een orthodontist adviseert soms, wegens ruimtegebrek, om kleine kiezen te laten verwijderen zodat er meer ruimte ontstaat voor de overige tanden en kiezen. Verstandskiezen worden wegens verkeerde ligging of ruimtegebrek ook vaak preventief verwijderd om klachten in de toekomst te voorkomen. 

Alvorens een tand of kies verwijderd wordt zullen we de patiënt uiteraard verdoven. Tijdens de behandeling zullen we met chirurgische instrumenten de vezels rondom de tand of kies doen breken en door middel van heen en weer bewegen of draaien proberen de tand of kies zo los mogelijk te krijgen zodat we deze uiteindelijk kunnen verwijderen. Na het verwijderen van de tand of kies wordt een steriel gaasje op de wond geplaatst waarop u een half uur stevig op dicht dient te bijten zodat een bloedstolsel in de holte ontstaat. Dit bloedstolsel draagt bij een een goede wondgenezing. Bij grotere wonden zullen we de wond hechten. Na afloop krijgt u de benodigde instructies en informatie over hoe te handelen na deze ingreep. 

Het kan voorkomen dat tand of kies breekt tijdens de behandeling. We zullen altijd proberen om alle resten te verwijderen. Helaas kan het voorkomen dat een wortelpuntje achterblijft, als wij ons hiervan bewust zijn dan zullen we u dit altijd melden en een notitie in uw dossier maken. In vele gevallen zal het lichaam het wortelpuntje zelf naar buiten proberen te werken waardoor het na enige tijd zichtbaar kan worden, zodra u het wortelrestje opmerkt of als er toch last onstaat verzoeken wij u een afspraak te maken voor het verwijderen van het wortelrestje. 

Het kan ook voorkomen dat er een schilfertje van het bot los breekt tijdens de behandeling, als dit het geval is dan merkt u dit meestal binnen twee weken na de ingreep. Als u dit opmerkt verzoeken wij u om terug naar de praktijk te komen zodat we dit botschilfertje voor u kunnen verwijderen.